Personlig träning

Personlig träning i fem steg


GoPT erbjuder personlig träning byggd utifrån dina mål och förutsättningar. Du bestämmer själv hur ofta du vill träna med personliga tränare. Men för att kickstarta träningen rekommenderar vi cirka två gånger per vecka, beroende på dina förkunskaper.

1. Sätt egna specifika mål


Du bestämmer vad du har för mål med din träning. Exempelvis orka spinga en mil, stärka ryggen eller gå ner ett visst antal kilon och komma i favoritjeansen. Målet bör vara så exakt och mätbart som möjligt för att du lättare ska kunna fokusera på och veta när du har uppnått ditt mål.

2. Träffa oss och se vad GoPT kan göra

403 Forbidden
När målet är satt träffar du GoPTs personliga tränare. Mötet är kostnadsfritt och tar cirka 30 minuter. Syftet är att du ska få veta mer om vad en personlig tränare kan hjälpa dig med. Vi får samtidigt veta mer om dig. Om allt känns rätt från bägge håll skriver vi avtal och bokar in tid för en djupintervju.

3. Djupintervju leder till ditt personliga träningsprogram


Under djupintervjun går vi tillsammans igenom det som påverkar dig och din träning, exempelvis hälsodeklaration, träningsprofil och målsättningar. Den information du lämnar ligger till grund för hur din personliga tränare kan indvidanpassa ditt program. I samband med djupintervjun genomför vi också eventuella tester, beroende på din fysiska status, alternativt får du prova på ett första kortare träningstillfälle.

4. Träning som utgår från dig

Forbidden


När programmet är skrivet är det dags för ditt första träningstillfälle. Utifrån ditt mål, dina möjligheter och kunskaper genomförs träningen med din personliga tränare eller på egen hand. Träningen kan bedrivas inomhus eller utomhus. På gym, hemma eller på ditt företag om det finns bra utrymme där. Träningen kan vara styrke- eller konditionsinriktad eller både och beroende på dina mål. Träningen kan ske med din egen kropp som belastning eller med hjälp av vikter och andra hjälpmedel som gummiband eller så kallade Black Belt.

5. Uppföljning på väg mot målet

Med jämna intervaller får du göra olika kontrolltester för att se att du är på rätt väg för att kunna nå ditt mål. Ditt träningsprogram anpassas och byts också ut med jämna intervaller. Dels för att säkerställa att träningen går framåt, dels för att du ska hålla motivationen uppe och tycka att det är roligt och utmanande.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.